Aktualności Aktualności

Pomóc przyrodzie - film o projekcie ochrony gatunków i siedlisk w LP

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 w Lasach Państwowych.

Czy wiecie, że obszary Natura 2000, podobnie jak rezerwaty czy parki narodowe, mają swoje plany zadań ochronnych? Plany te wskazują konkretne działania oraz podmioty, które mają je wykonać. Nierzadko są wśród nich także nadleśnictwa, ponieważ blisko 40% obszarów naturowych leży na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.


 

Od 2016 r. większość zadań ochrony czynnej na obszarach Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z gospodarką leśną, nadleśnictwa realizują w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe”. Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000. Jednocześnie wpisują się one w realizację „Priorytetowych ram działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020” (PAF).

W filmie pokazujemy najciekawsze miejsca i rodzaje wykonywanych prac, m.in. koszenia i wypasy, służące utrzymaniu siedlisk, budowę ścieżek edukacyjnych ograniczających antropopresję czy czynną ochronę zagrożonych gatunków na przykładzie żółwi błotnych i głuszców.

Życzymy miłego oglądania!