Aktualności Aktualności

Oko na las

Nadleśnictwo Płońsk ma nową dostrzegalnię pożarową. To 51. taki obiekt wybudowany w lasach Państwowych w ramach projektu ochrony przeciwpożarowej.

Nowa wieża należy do kategorii masztów o przestrzennej konstrukcji kratowej. Na jej szczycie nie ma więc kabiny dla obserwatora, są za to zamontowane kamery, z których obraz na bieżąco monitoruje pracownik punktu alarmowo-dyspozycyjnego, znajdującego się w nadleśnictwie. Całkowita wysokość wieży wraz z odgromnikiem to 43 m.

System obserwacji przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Płońsk składał się dotychczas z dwóch punktów obserwacji wizyjnej – w leśnictwie Kuchary oraz Tustań. Ze względu na znaczną rozciągłość jednostki, sięgająca w terenie około 70 km pomiędzy punktami skrajnymi, w systemie obserwacji istniała luka na obszarze części leśnictw Kiełki oraz Kępa. Dzięki budowie nowego masztu w Kielkach może być monitorowany w zasadzie cały obszar nadleśnictwa – włącznie z mozaiką lasów własności prywatnej.

Dodatkowy punkt obserwacyjny pozwala lepiej i skuteczniej kierować procesem wykrywania i gaszenia pożarów. Ma także duże znaczenie prewencyjne zgodnie z zasadą, że „lepiej zapobiegać, niż gasić”. Możliwie pełny i staranny monitoring umożliwia szybką reakcję, wykrycie ogniska pożaru oraz zadysponowanie adekwatnych sił i środków nim ogień zdąży się rozprzestrzenić i wyrządzić poważne szkody.

Rozbudowę i modernizację systemu ochrony pożarowej w latach 2016-2022 finansujemy ze środków własnych Lasów Państwowych oraz funduszy unijnych. Nasz projekt jest elementem programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Zagrożenie pożarowe lasów w Polsce należy do najwyższych w Europie (zajmujemy 3. miejsce tuż za Portugalią i Hiszpanią), a warunki klimatyczne kształtują warunki pogodowe, które mogą zwiększać ryzyko pożaru. Dlatego – obok budowania świadomości społecznej co do bezpiecznego obchodzenia się z ogniem – wzmacnianie systemu ochrony pożarowej jest najważniejszym środkiem do ograniczania skutków pożarów lasów.