Aktualności Aktualności

Nowi lokatorzy Lasów Janowskich

Kura i dwa koguty to pierwsze trzy głuszce wsiedlone w lasach Nadleśnictwa Janów Lubelski w ramach projektu „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej”.

Młode osobniki mają wzbogacić nieliczną, składającą się już tylko z około 20 osobników, populację żyjącą na terenie nadleśnictwa.

– Te cenne ptaki przyjechały do nas z Ośrodka Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk. Obecnie przebywają w wybudowanej specjalnie dla nich wolierze adaptacyjnej. Zostaną wypuszczone na wolność po około 3-4-tygodniowym okresie adaptacji – mówi Waldemar Kuśmierczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Zanim głuszce przyjechały na nowe miejsce leśnicy zadbali o ich bezpieczeństwo i spokój. Przygotowano chronioną przed ssakami drapieżnymi powierzchnię adaptacyjną wyposażoną w elektryzatory, odstraszacze ultradźwiękowe i fladry. Dzięki tym zabezpieczeniom ptaki w pierwszych, najbardziej krytycznych tygodniach od wypuszczenia chronione będą przed presją drapieżników oraz dokarmiane naturalnym pokarmem.

W centralnej części powierzchni adaptacyjnej umieszczono wolierę, a w niej to, czego ptaki w najbliższych tygodniach będą potrzebować. Mają tam m.in. żwir stanowiący źródło gastrolitów, piach na kąpieliska, pokarm i poidła. (Gastrolity to małe kamienie połykane przez ptaki, ułatwiające im rozdrobnienie pokarmu.)

Jako że głuszce to ptaki wyjątkowo płochliwe lepiej ich bez potrzeby nie niepokoić. Aby jednak móc je obserwować po wsiedleniu, ograniczając jednocześnie do minimum kontakt z człowiekiem, ustawiono specjalną ambonę.

W taki sam sposób ptaki wsiedlono jednocześnie na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj. W kolejnych latach oba nadleśnictwa będą powtarzać introdukcję, a do 2021 r. planują wypuścić na wolność około 50-80 głuszców w lasach Puszczy Solskiej.

Lokalna populacja głuszca prawdopodobnie nie powiększyłaby się, gdyby nie możliwość skorzystania z zewnętrznego wsparcia: środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) oraz ze środków funduszu leśnego.

– Głuszce to gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem w Polsce, a Lasy Janowskie i Puszcza Solska są jedną z ostatnich ostoi tych ptaków w naszym kraju. Głuszce żyły w tutejszych lasach od zawsze. Nie wyobrażamy sobie jako leśnicy, miłośnicy przyrody i mieszkańcy tych terenów, że mogłyby zniknąć z naszego krajobrazu. Dlatego zaangażowaliśmy się w ich ochronę. Zrobimy, co możemy, by im pomóc! – podsumowuje Waldemar Kuśmierczyk.

 

Źródło tekstu i zdjęć: Nadleśnictwo Janów Lubelski