Aktualności Aktualności

Nowe zadania w projekcie ochrony obszarów Natura 2000 w Lasach Państwowych

Od początku jednym z ważnych założeń przedsięwzięcia była jego elastyczność. W praktyce oznacza to, że przynajmniej raz do roku projekt rozrasta się o nowe działania zgłaszane przez nadleśnictwa. Po ostatnim rozszerzeniu udział bierze w nim 114 nadleśnictw, a prace wykonywane są na 119 obszarach Natura 2000.

6 nowych nadleśnictw to Myślibórz, Miechów, Piwniczna, Strzelce Krajeńskie i Strzelce Opolskie. Jednym z większych i ciekawszych nowych zadań będzie wypas kóz i owiec w ciepłolubnej dąbrowie w obszarze naturowym „Kwiatówka” w Nadleśnictwie Miechów, prowadzony pod koniec okresu wegetacyjnego od sierpnia do października.

Część prac ochronnych w innych lokalizacjach polegać będzie na usuwaniu podrostów drzew i krzewów na siedliskach, które są wrażliwe na zarastanie takich, jak np. torfowiska czy świetliste dąbrowy oraz w sąsiedztwie światłolubnych gatunków chronionych – np. obuwik (N. Miechów). Ponadto planowane jest zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych – robinii akacjowej oraz niecierpka drobnokwiatowego w grądach subkontynentalnych (np. N. Piwniczna), jak również montaż platform lęgowych dla puchacza (N. Strzelce Krajeńskie).

3 już uczestniczące w projekcie nadleśnictwa zgłosiły dodatkowe zadania dotyczące między innymi utrzymania muraw kserotermicznych (N. Bielsk) oraz zabezpieczenia zimowisk nietoperzy (N. Bardo Śląskie). W Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka wykonywane będą prace związane z ochroną torfowisk, borów i lasów bagiennych w Dolinie Bystrzycy Łomnickiej. Dla obszaru zostanie m.in. wykonana analiza hydrologiczna i projekt gospodarowania wodą, a także wybudowane zostaną zastawki i przetamowania na rowach melioracyjnych oraz rynnach erozyjnych za pomocą rodzimego materiału drzewnego w celu zahamowania odpływu wody z tych siedlisk.

Wartość wszystkich nowych prac ochronnych to ponad 780 tys. zł brutto. Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000 objętych zabiegami ochronnymi w czasie trwania projektu to obecnie 14 420 ha.

Ponieważ w projekcie wykonywane są wyłącznie działania ochrony czynnej wynikające z dokumentów zarządczych dla obszarów naturowych, takich jak plany ochrony albo plany urządzania lasu, w miarę ustanawiania nowych dokumentów, nadleśnictwa mogą zgłaszać do realizacji nowe zadania z nich wynikające. Projekt poszerzany jest pod warunkiem dostępności środków z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko.

Kolejny aneks do umowy o dofinansowanie projektu został podpisany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w październiku.  W tym roku to wyjątkowo już drugie powiększenie „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”.