Aktualności Aktualności

Nad Jeziorem Sławskim

Wspierając przyrodnicze walory Pojezierza Sławskiego i Żurawie Bagno Sławskie, sławscy leśnicy realizują projekt, dzięki któremu powstały trzy miejsca postoju pojazdów dla turystów, wiaty i ciekawe tablice edukacyjne oraz ponad 7 kilometrów ścieżek rowerowych, a będzie jeszcze więcej.

W czerwcu bieżącego roku miną trzy lata, odkąd leśnicy z Nadleśnictwa Sława Śląska rozpoczęli realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Tytuł projektu „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska” sugeruje, z jak wielkim i odpowiedzialnym wyzwaniem przyszło się zmierzyć. Te trzy lata był to czas pełen działań, przetargów, odbiorów prac, montażu, budowy…, ale i dobrej współpracy partnerów projektu. A co z tego będzie mała natura?    

Gdy przyjrzymy się bliżej działaniom wspierającym awifaunę Pojezierza Sławskiego, dostrzeżemy jak wiele ptaków zyskało nowy dom, mieszkanie wykończone pod „klucz”. Na drzewach zostały wywieszone budki lęgowe dla gągołów i sów, zamontowano platformy dla rybołowa, bielika, kani rudej i czarnej, sokoła wędrownego i puchacza. Nawet kaczki otrzymały nowe lokum! Wiklinowe kosze lęgowe, do których trudno dostać się norce.

Niestety lęgi ptasie zagrożone są wieloma czynnikami. Jednym z zagrożeń jest norka amerykańska – inwazyjny gatunek obcy. Od początku 2019 roku prowadzony jest odłów norki amerykańskiej, który ma ograniczyć jej populację.

W miejscach, gdzie pojawiają się ludzie, zdarza się napotykać również śmieci. Jest to przykry widok, który można zaobserwować nie tylko wokół Jeziora Sławskiego, ale nawet na wyspach na zbiorniku – głównych miejscach rozrodu wielu gatunków ptaków. Aby zapobiegać szkodnictwu, pracownicy Nadleśnictwa Sława Śląska prowadzą wzmożony monitoring terenu i w celu ochrony miejsc bytowania ptaków, we współpracy z miejscowym Ratownictwem Wodnym, prowadzą akcje sprzątania tych terenów, głównie po zakończeniu sezonu turystycznego. Ogrom tych zanieczyszczeń poraża, tak samo jak fakt, że w minionym roku z terenu Nadleśnictwa Sława Śląska zebrano niemal 320 m3 śmieci, a koszt jaki poniosło nadleśnictwo za usunięcie i utylizację odpadów z terenów leśnych wyniósł 130 tys. zł.

Nie tylko ptactwo Pojezierza Sławskiego wymaga wsparcia. Jednym z zadań projektu jest również ochrona siedlisk przyrodniczych, a w szczególności torfowiska „Żurawie Bagno Sławskie”, na którym przeprowadzono inwentaryzację występujących tam gatunków roślin. Dzisiaj „Żurawie Bagno Sławskie” jest nie do poznania – pozbawione nalotów drzew i krzewów, odzyskuje swój pierwotny charakter. Dodatkowo co roku torfowisko jest starannie koszone.

Tekst: Katarzyna Ziółek