Aktualności Aktualności

Jubileusz 15-lecia CKPŚ

31 października mija 15 lat od dnia powołania Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych decyzją ówczesnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Andrzeja Matysiaka.

Z okazji rocznicy 17 pracowników CKPŚ otrzymało odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP za osiągnięcia w pracy zawodowej w postaci Srebrnych Krzyży Zasługi oraz brązowych medali za długoletnią służbę. Dwie osoby zostały wyróżnione przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych Kordelasami Leśnika Polskiego.

Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się 21 października podczas spotkania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W imieniu głowy państwa dekoracji dokonał Paweł Sałek – radca w Kancelarii Prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczyli Edward Siarka – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Józef Kubica – dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz dr Konrad Tomaszewski – były dyrektor generalny Lasów Państwowych, którzy wygłosili krótkie przemówienia i złożyli gratulacje pracownikom Centrum.

Prof. Tomasz Zawiła Niedźwiecki, dyrektor CKPŚ przedstawił prezentację podsumowującą 15-letnią działalność Centrum, a prof. Bogdan Brzeziecki wygłosił okolicznościowy referat pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w ramach trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej”.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych od początku swojego istnienia koordynuje ogólnopolskie projekty Lasów Państwowych współfinansowane ze środków zewnętrznych, a także pełni funkcję Instytucji Wdrażającej projekty ochrony przyrody współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Tylko na wsparcie 7 projektów LP związanych z małą retencją i przeciwdziałaniem erozji wodnej, rekultywacją terenów powojskowych, czynną ochroną obszarów Natura 2000 oraz ochroną przeciwpożarową w latach 2011-2023 CKPŚ pozyskało dla Lasów Państwowych ok. 726 mln zł dofinansowania z budżetu UE.

Zachęcamy do zapoznania się z krótką prezentacją o 15-leciu działalności CKPŚ oraz prezentacją prof. B. Brzezieckiego o ochronie różnorodności biologicznej w ramach trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.