Lista aktualności Lista aktualności

Zeroemisyjne innowacje w Lasach Państwowych

Remonty budynków w LP to nie tylko inwestycje w komfort i estetykę. Przede wszystkim liczy się optymalizacja zarządzania energią zużywaną przez obiekt, a także realizacja wszystkich prac w duchu GOZ (gospodarki o obiegu zamkniętym). Będzie oszczędniej i znacznie bardziej ekologicznie. W jaki sposób? Dowiemy się w trakcie pilotażu głębokiej termomodernizacji dla 4 budynków w Lasach Państwowych.

Lasy Państwowe posiadają w swoim zarządzie wiele różnych budynków. To, w jaki sposób one funkcjonują, nie jest obojętne dla środowiska i dla klimatu. Inwestycje, takie jak modernizacje, mają istotny wpływ na redukcję zapotrzebowania na energię, a tym samym obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i w efekcie przeciwdziałanie zmianom klimatu. Ponadto przynoszą one korzyści w wydatkach ponoszonych na energię cieplną i elektryczną wykorzystywaną w budynkach.

Pilotaż głębokiej termomodernizacji prowadzony jest w ramach projektu „Podnoszenie efektywności energetycznej budynków w PGL LP” i będzie realizowany w 4 nadleśnictwach: Kraśnik, Warcino, Radom i Tuchola.

Działanie obejmuje trzy etapy:

  1. Opracowanie koncepcji głębokiej termomodernizacji dla 4 budynków pilotażowych z uwzględnieniem zastosowania innowacyjnych technologii, nowoczesnych materiałów i OZE.
  2. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o opracowaną koncepcję.
  3. Prace modernizacyjne / budowlane.

Głęboka termomodernizacja to kompleksowy zespół działań remontowych i modernizacyjnych prowadzących do uzyskania zerowego stanu zużycia energii w budynku. W szczególności zalicza się do nich: poprawę izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, polepszenie efektywności systemów ogrzewania, wentylacji i oświetlenia oraz zastosowanie systemów automatyki i sterowania budynkiem. Głęboka termomodernizacja powinna polegać na wprowadzeniu innowacyjnych technologii i materiałów o niskiej energii wbudowanej i niskim skumulowaniu zapotrzebowania na energię.

Prace modernizacyjne poprzedzone będą analizą cyklu życia budynków lub ich głównych elementów, a także sporządzeniem audytów energetycznych budynków, dla których opracowana zostanie koncepcja głębokiej termomodernizacji.

Celami pilotażu w przypadku każdego z obiektów są:

  • osiągnięcie standardu budynku o niskim śladzie węglowym m.in. poprzez wybór materiałów niskoemisyjnych oraz minimalizowanie zapotrzebowania na nowe materiały budowlane dzięki wykorzystaniu materiałów z recyklingu, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • osiągnięcie standardu budynku zeroemisyjnego wraz z poprawą jego parametrów cieplno-wilgotnościowych;
  • umożliwienie zarządzania energią w budynku poprzez wprowadzenie inteligentnego opomiarowania oraz systemu zarządzania energią;
  • umożliwienie monitorowania efektów wprowadzonych zmian w budynkach zmodernizowanych przez wykorzystanie narzędzi informatycznych. Zakłada się zastosowanie technologii chmurowej do zbierania danych z liczników energii i przetwarzania danych.

Pierwszy etap pilotażu rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku, natomiast zakończenie II etapu prac planowane jest na II kw. 2025 r. Rezultaty pilotażu będą mieć charakter dobrych praktyk dla innych jednostek Lasów Państwowych, które w ramach projektu realizują podobne prace podnoszące efektywność energetyczną zarządzanych obiektów.