Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie projektu w Nadleśnictwie Sława Śląska

W pierwszy dzień astronomicznego lata, Nadleśnictwo Sława Śląska podsumowało projekt, którego dobiegający końca II etap nosi nazwę „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska”. Co dobrego wniósł projekt – dla przyrody, dla ludzi?

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostały przygotowane:
•    miejsca gniazdowania dla ptaków drapieżnych w postaci platform,
•    zasiedlanie platform i budek lęgowych dla puszczyka, sóweczki, włochatki i gągoła,
•    kosze lęgowe dla kaczek,
•    odtworzono naturalne warunki funkcjonowania torfowiska Żurawie Bagno Sławskie,
•    zabezpieczenia miejsc lęgowych ptactwa występującego w linii brzegowej Jeziora Sławskiego oraz na jego wyspach poprzez uprzątanie śmieci i odpadów niebezpiecznych,
•    podjęto również wiele działań w ramach edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych.


Wspaniałym efektem przeprowadzonych działań jest pojawienie się na jednej z platform pary sokoła wędrownego, gatunku od wielu lat nieobecnego w tutejszej faunie, i to z sukcesem lęgowym. To daje nadzieję, że sokoły wraz z dwoma młodymi zostaną tu już na stałe. Ciekawostką jest to, że sokół wędrowny, tak jak inne gatunki sokołów, nie potrafi budować własnych gniazd, za to z przyjemnością zajmuje gniazda zbudowane przez myszołowy, kruki i bieliki. W tym przypadku, upodobał sobie platformę lęgową wybudowaną specjalnie dla tego gatunku w ramach wyżej wymienionego projektu.
W ramach działań projektowych Nadleśnictwo Sława Śląska wybudowało niemal dwadzieścia kilometrów leśnych ścieżek rowerowych, spinających wcześniej wybudowane odcinki ścieżek samorządowych, w tym słynną „Kolej na Rower”, w jedną spójną sieć.


Powstały również trzy nowe miejsca odpoczynku dla rowerzystów, wyposażone w tablice informacyjne i edukacyjne, a na Polanie Rekreacyjnej Świętobór powstały utwardzone miejsca postojowe mogące pomieścić 80 samochodów oraz utwardzona droga dojazdowa do polany, gdzie jest usytuowana wieża widokowa „Joanna”, wyróżniona w 2018 roku  w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny o „Lubuską Perłę Turystyczną.
 Wieża wykonana jest z drewna świerkowego oraz modrzewiowego i osiąga około 40 m, z czego pierwsza platforma widokowa znajduję się na wysokości 20 m, a druga (najwyższa) na 36 m. Po wejściu na samą górę możemy zachwycać się pięknymi widokami: panorama Jeziora Sławskiego, okoliczne miejscowości, lasy, pola, a podczas bezchmurnych dni nawet Głogów oddalony w linii prostej o 25 km, jest w zasięgu naszego wzroku.


Drugi etap projektu, o łącznej wartości 6 mln zł, został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  środków własnych Nadleśnictwa Sława Śląska oraz Gmin Kolsko i Sława (perspektywa finansowania 2017 – 2022).

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy unijnych.