Lista aktualności Lista aktualności

Trwają wędrówki płazów w Roztoczańskim PN

Od początku realizacji projektu „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” park troszczy się o płazy, niezależnie od tego, czy występują one w wielotysięcznych populacjach, czy odnotowuje się zaledwie kilka osobników w roku lub tylko raz na kilka lat.

Dzięki zrealizowanym zadaniom park zmodernizował żabią infrastrukturę komunikacyjną – w 2020 roku wymienił 1818 m barier naprowadzających w stałym systemie przejść dla płazów, a rok wcześniej nabył 3050 m nowych barier przenośnych do okresowego montażu przy najbardziej uczęszczanych przez płazy i przez pojazdy odcinkach dróg.

W 2022 roku, od ostatniej dekady marca, gdy płazy obudziły się i ruszyły z zimowisk do miejsc rozrodu, RPN rozpoczął akcję ich ochrony podczas tych corocznych wędrówek – czwarty rok z rzędu w ramach projektu, a dwudziesty trzeci w ramach czynnych działań ochrony płazów w parku. Ponieważ płazie oraz ludzkie ścieżki często się przecinają, aby ocalić jak najwięcej tych zwierząt, tak ważne jest zabezpieczenie tras migracji płazów.

Żaby, ropuchy czy traszki nie mają żadnych szans w zetknięciu się z rozpędzonym pojazdem mechanicznym, dlatego każdego roku wzdłuż ruchliwych dróg przecinających obszar parku ustawiane są przenośne bariery naprowadzające. Bariera taka ma za zadanie uniemożliwić każdemu płazowi, który napotka ją na swej drodze, wejście na jezdnię i nakierować go w stronę wkopanej w ziemię „kieszeni”, z której zostanie bezpiecznie wyjęty i przetransportowany do najbliższego zbiornika wodnego przez zatrudnioną do tego zadania osobę. Transport odbywa się dwa razy w ciągu doby, o poranku oraz wieczorem.

Płazi ekspert ma za zadanie pomóc w wędrówce i zadbać jak najlepiej o swoich podopiecznych. Ważnym elementem jego pracy jest wzbogacenie stanu wiedzy na temat zróżnicowania gatunkowego, liczebności gatunków oraz zmian intensywności przemieszczania się płazów podczas wiosennych migracji. Na każdym odcinku rozstawionych barier herpetolog liczy osobniki, klasyfikuje do gatunku, a także określa intensywność ruchu pojazdów na drodze.

Akcja przenoszenia płazów zakończy się wraz z końcem okresu wiosennych wędrówek – przenośne bariery zostaną złożone w magazynie do następnego roku, a zebrane w tym czasie informacje posłużą do opracowania raportu.

W ubiegłym roku udało się ocalić i bezpiecznie przetransportować ponad 6300 osobników, które dzięki czynnej ochronie mogły dać życie nowemu pokoleniu płazów. Chrońmy płazy, by zachować równowagę biologiczną w środowisku i chrońmy ich siedliska, by zapobiec utracie różnorodności biologicznej.


Tekst: B. Grabowska

Fotografie: K. Balicki, A. Bizior, B. Grabowska, A. Sirko