Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie dla beneficjentów POIiŚ w Narwiańskim PN

W ubiegłym tygodniu w Narwiańskim Parku Narodowym odbyło się szkolenie dla beneficjentów POIiŚ realizujących projekty ochrony przyrody.

Było to pierwsze szkolenie w formie stacjonarnej po blisko 3 latach przerwy spowodowanych pandemią COVID-19.  

 

Szkolenie dotyczyło zamykania projektów, obowiązków beneficjantów w okresie trwałości oraz dobrych praktyk w realizacji projektów przyrodniczych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

 

Pierwszego dnia przedstawiono zagadnienia związane z zamykaniem projektu i obowiązkami beneficjenta w okresie trwałości oraz kontrolami na miejscu po zakończeniu projektu. Wybrani beneficjenci zaprezentowali wdrażane projekty, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wnioskami z realizacji z innymi beneficjentami. Prezentacje projektów przygotowali:
 

  • Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze,
  • Narwiański Park Narodowy,
  • Kampinoski Park Narodowy,
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

 

Drugiego dnia szkolenia, który miał charakter wizyty terenowej, uczestnicy zapoznali się z wybranymi zadaniami projektowymi zrealizowanymi przez Narwiański Park Narodowy. W trakcie wizyty pracownicy parku zaprezentowali kładkę z pływającymi pomostam Waniewo – Śliwno zrealizowaną w ramach projektu „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno” oraz urządzenia hydrotechniczne, m.in. klapę zwrotną oraz bród, wykonane w projekcie „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 Narwiańskie Bagna”.

 

Mamy nadzieję, że spotkanie to było okazją do inspirującej wymiany myśli i doświadczeń. Wszystkim uczestnikom oraz prelegentom serdecznie dziękujemy za przybycie!