Lista aktualności Lista aktualności

Owce pomogą chronić żółwie

Początkiem maja br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach realizacji projektu pn. „Chelonia – program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce” rozpoczęła pierwszy sezon wypasu zwierząt, a konkretnie owiec.

Zwierzęta wprowadzono na teren założonego w ubiegłym roku pastwiska, które zabezpieczono ogrodzeniem elektrycznym. Grunty te wcześniej użytkowano rolniczo, głównie jako uprawy jednoroczne, a prowadzona na nich gospodarka utrudniała ochronę żółwi błotnych, które na miejsca lęgowe wybrały sobie właśnie te pola. Prowadzone zabiegi agrotechniczne, stosowane nawozy oraz środki ochrony roślin istotnie przyczyniały się do ograniczenia sukcesu lęgowego żółwi. Bardzo poważne zagrożenie stanowił także ruch kołowy ciężkiego sprzętu rolniczego, w wyniku którego niszczone były nie tylko komory lęgowe, ale także systematycznie, acz przypadkowo, ginęły dojrzałe samice wychodzące na lęgowiska.

Na szczęście dzięki możliwości wykupu tych terenów przez RDOŚ w Poznaniu i przekształceniu ich sposobu użytkowania zagrożenia te zostały wyeliminowane.

Jaka jest rola owiec? Wypas ma powstrzymać naturalną sukcesję lasu oraz pomóc w utrzymaniu właściwego stanu siedlisk lęgowych żółwia błotnego, który do sukcesu lęgowego potrzebuje suchych i dobrze nasłonecznionych lokalizacji.

Zakup gruntów – ok. 38 ha – pod koniec 2020 r. był możliwy dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, jakie RDOŚ otrzymał na realizację projektu „Chelonia”. W ramach projektu planowane jest też ustanowienie rezerwatu, który swoim zasięgiem objąłby dodatkowo co najmniej 30 ha terenów zarządzanych przez pobliskie Nadleśnictwo Karczma Borowa. Aktualnie trwają rozmowy na temat zasięgu i granic rezerwatu. Z monitoringu prowadzonego w tym samym projekcie wynika bowiem, że żółwie terytoria są znacznie rozleglejsze niż pierwotnie zakładano.

 

Tekst: Agnieszka Burghardt, Anna Krasoń

Zdjęcia: Agnieszka Burghardt