Lista aktualności Lista aktualności

Oszczędzamy energię

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole

Nawet mała zmiana codziennych nawyków wpływa pozytywnie na zmniejszenie zużycia energii, a tym samym na nasze portfele – i co ważniejsze pomaga przeciwdziałać zmianom klimatu.


Podpowiedzi, co każdy z nas może zrobić na co dzień, znajdziecie w kampanii #OszczędzamyEnergię zainicjowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na stronie energieoszczedzamy.gov.pl.

Redukcja zużycia energii i zapotrzebowania na nią jest od kilku lat jednym z głównych celów projektu modernizacji energetycznej budynków w Lasach Państwowych. W latach 2017-2021 termomodernizacji poddano ponad 300 obiektów, w tym budynki zabytkowe – jak np. siedziba Nadleśnictwa Elbląg – czy siedzibę Leśnego Banku Genów „Kostrzyca”. 

Oszczędności energii w wyniku wykonanych prac, dociepleń, izolacji, wymiany okien itp. wyniosły średnio aż 60%!. Oprócz prowadzonych renowacji nadleśnictwa wymieniają też oraz instalują nowe źródła ciepła i energii – są to głównie panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. 

Do roku 2027 r. modernizacja energetyczna ma objąć kolejne ponad 400 budynków, a jednostki LP planują zamontować ponad 300 instalacji OZE. Efekty projektu to nie tylko oszczędności w wydatkach, ale przede wszystkim zwiększenie samodzielności energetycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.