Lista aktualności Lista aktualności

Mokre łąki dla wodniczki

Kończy się projekt ochrony wodniczki prowadzony przez OTOP. Zrealizowane zadania wpłyną nie tylko na poprawę warunków siedliskowych dla tego gatunku, ale także innych ptaków zamieszkujących podmokłe łąki.

Wodniczka to niewielki ptak, wielkości mniej więcej wróbla, niegdyś była bardzo liczna, a obecnie zaliczana jest do gatunków zagrożonych wyginięciem. Powodem drastycznego spadku jej liczebności jest zanik siedlisk, w których występuje, czyli torfowisk i turzycowisk. Tereny takie w XX wieku były w wielu miejscach w całej Polsce osuszane i przygotowywane do prowadzenia na nich gospodarki rolnej – przekształcano je głównie w pastwiska lub łąki. Dopóki była na nich utrzymywana ekstensywna gospodarka rolna, oparta na tradycyjnych metodach gospodarowania, których istotnym elementem było ręczne koszenie i wypas bydła, siedliska odpowiednie dla wodniczki były utrzymywane. Niestety intensyfikacja gospodarki, jak i zaprzestanie tradycyjnych metod gospodarowania w rolnictwie spowodowały, że siedlisko uległo przekształceniu i przestało spełniać wymogi tego gatunku.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków od ok. 30 lat zajmuje się ochroną ptaków, a jedną z jego priorytetowych celów jest właśnie wodniczka. Dzięki wieloletniej ochronie udało się zahamować spadek liczebności gatunku, a nawet doprowadzić do niewielkiego jej wzrostu. Działania były prowadzone jednak głównie na dużych, już znanych stanowiskach wodniczki – w dwóch parkach narodowych (Biebrzańskim i Poleskim) oraz na Chełmskich Torfowiskach Węglanowych. Po tym sukcesie OTOP postanowił zająć się odtwarzaniem mniejszych torfowisk, by stworzyć korytarze ekologiczne dla tego gatunku. Dlatego też w ramach właśnie zakończonego projektu, wdrażanego za pośrednictwem CKPŚ i wspieranego przez Fundusze Europejskie, pn. „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki w Polsce”, OTOP zajął się wyznaczeniem i odtworzeniem 3 wybranych obszarów w obrębie Lubelszczyzny. Były to: Krychów – Krowie Bagno, Holeszów oraz Torfowisko Kamień.

Na początku projektu konieczne było przeprowadzenie analiz ornitologicznych i botanicznych w celu znalezienia obszarów, na których możliwe było odtworzenie warunków, które będą odpowiednie dla wodniczki.

W tych 3 lokalizacjach OTOP przekonał właścicieli leżących tam gruntów oraz rolników gospodarujących na nich, by w celu odtworzenia siedlisk podnieść na nich poziom wody. Po przygotowaniu szczegółowych projektów urządzeń hydrotechnicznych i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń wybudowano łącznie 10 zastawek, czyli urządzeń pozwalających na zatrzymywanie wody w rowach, gdy jest to najkorzystniejsze dla siedliska wodniczki, a jednocześnie na jej spuszczanie, gdy jest to konieczne w celu przeprowadzenia np. koszeń.

Warto dodać, że wodniczka należy do gatunków parasolowych – chroniąc wodniczkę, chronimy także gatunki współwystępujące, takie jak czajka, kulik wielki, krwawodziób, rycyk, kszyk, a także wiele gatunków roślin, które mają podobne wymagania siedliskowe.

Osuszone w przeszłości torfowiska emitują duże ilości dwutlenku węgla, a ponowne nawadnianie pozwala zmniejszyć te emisje, a więc chroniąc wodniczkę, chronimy też klimat.

tekst: Magdalena Zadrąg