Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Państwowe liderem transformacji energetycznej

Las Energii, Modernizacja energetyczna budynków PGL LP oraz Leśne Gospodarstwa Węglowe – projekty rozwojowe Lasów Państwowych zostały wyróżnione pierwszą nagrodą przez kapitułę konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej.

Konkurs organizowany w ramach Polskiego Kongresu Klimatycznego po raz pierwszy nagrodził najbardziej innowacyjne produkty, technologie i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także inne innowacyjne rozwiązania mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Kapitułę konkursu stanowi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii i NFOŚiGW.

Nagrodę w imieniu Lasów Państwowych odebrał dyrektor generalny Józef Kubica. Poza statuetką i dyplomem Lasy Państwowe otrzymały prawo do posługiwania się przez rok znakiem i tytułem „Lider Transformacji Energetycznej”.

Lasy Państwowe otrzymały nagrodę za inicjatywę: LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – transformacja energetyczna szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych zgłoszony w kategorii: usługi i inne rozwiązania innowacyjne o charakterze społeczno-gospodarczym. Skupia ona projekty energetyczne i proklimatyczne realizowane w LP: Las Energii, Modernizację energetyczną budynków w LP oraz Leśne Gospodarstwa Węglowe.

Kapituła oceniała innowacyjność i potencjał wdrożenia (skalowalność) oraz zastosowanie rozwiązań w kontekście efektywności energetycznej. Innowacyjność zgłoszonego projektu polega na synergii, komplementarności i kompleksowości działań Lasów Państwowych (w tym nowatorskich i pilotażowych) prowadzonych w ramach ochrony klimatu i transformacji energetycznej. Potencjał wdrożenia rozwiązań realizowanych w ramach projektu jest ogromny z uwagi na strukturę organizacyjną Lasów Państwowych, która pokrywa swoim zasięgiem obszar całej Polski. Działania początkowo prowadzone w charakterze pilotażu są łatwo skalowalne i dzięki skali oddziaływania LP, stanowią wzorzec dla pozostałych jednostek czy też społeczności lokalnych.

Wszystkie działania ujęte w zgłoszeniu mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz przyspieszenie zielonej transformacji. W projekcie LGW badane są możliwości zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy za pomocą metod gospodarki leśnej. Projekt modernizacji energetycznej polega na zwiększaniu efektywności energetycznej budynków, m.in. poprzez termomodernizację oraz instalowanie źródeł OZE w obiektach LP. Natomiast projekt Las Energii obejmuje rozwijanie elektromobilności (wymiana pojazdów użytkowanych przez LP na elektryczne i budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych) oraz inwestycje w OZE (np. farmy fotowoltaiczne) na gruntach zarządzanych przez LP, nieprzydatnych pod kątem zalesiania.