Lista aktualności Lista aktualności

Gdzie ta woda?

Na czas suszy najlepszym rozwiązaniem jest magazynowanie jej... w krajobrazie.

Upały i pożary trawią całą Europę. W Polsce temperatury także szybują, a susza, której doświadczaliśmy w latach 2015, 2018 i 2019, znów się pogłębia. Z jednej strony to efekt zmian klimatu, z drugiej – osuszania terenów podmokłych, regulacji rzek oraz przekształcania krajobrazu. Szczególnie dotyka ona rolnictwo, ale obserwujemy także jej negatywny wpływ na lasy: rosnące zagrożenie pożarowe, pogarszające się warunki życia dla różnych gatunków oraz osłabienie, a nawet zamieranie drzew.
 
Warto robić jak najwięcej, aby skutki suszy złagodzić, choćby chroniąc mokradła takie jak to w Nadleśnictwie Krzyż. Obiekt znajduje się na granicach obszarów Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” i „Uroczyska Puszczy Drawskiej”. Jeszcze w czasie II wojny światowej funkcjonowały tu stawy rybne, później zapomniane i stopniowo niszczejące. Woda stagnowała tylko w pierwszym, największym „stawie” i tylko okresowo, po dużych opadach. Większość odpływała rowem, wybudowanym kiedyś prawdopodobnie w celu spuszczania wody na potrzeby hodowli ryb.
 
Pierwsza grobla naprawiona została w 2005 r., kolejne prace wykonano w ramach projektu małej retencji nizinnej, remontując kolejne groble, budując zastawkę oraz brody i przepusty piętrzące. Poziom lustra wody znacząco wzrósł i utrzymuje się nawet w okresach bardzo suchych, takich jak obecne lato. Istotnie podniósł się też poziom wód gruntowych w otaczającym mokradło lesie. Jak mówi leśniczy zajmujący się tutejszym leśnictwem od 30 lat, stan okolicznych buczyn poprawił się na tyle, że mimo deficytu opadów w ostatnich latach nie ma potrzeby usuwania z nich posuszu (uschniętych drzew), co wcześniej nierzadko się zdarzało.
 
Zdjęcia wykonano w lipcu 2022 r.
 
Więcej informacji nt. "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", który Lasy Państwowe prowadzą ze wsparciem funduszy UE, znajdziecie tutaj.