Wydawca treści Wydawca treści

Zasięg realizacji projektu przeciwpożarowego

Zasięg realizacji projektu pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

 

Mapa 1. Nadleśnictwa realizujące projekt

Kliknij, aby powiększyć:

 

Mapa 2. Zakres realizowanych działań w projekcie w podziale na nadleśnictwa

Kliknij, aby powiększyć:

Stan na: grudzień 2016 r.