Wydawca treści Wydawca treści

PROW

W ramach Działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej na terenach dotkniętych naturalną katastrofą oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Lasy Państwowe realizują projekty o łącznej wartości 469 mln zł.

Cel projektów realizowanych w ramach PROW
Ich celem jest odtworzenie potencjału produkcji leśnej uszkodzonego przez szkodliwe czynniki i katastrofy naturalne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych w lasach wszystkich własności.

Na dzień dzisiejszy, najwięcej funduszy zostało przeznaczonych na zabezpieczenie przeciwpożarowe w ramach schematu drugiego, czyli budowę infrastruktury przeciwpożarowej - dróg, wież obserwacyjnych oraz punktów czerpania wody. W ramach schematu pierwszego zrealizowano zadania związane z przygotowaniem gleby, odnowieniem, pielęgnacją założonych upraw.

Pierwsze efekty
Dzięki projektom realizowanym przez 181 nadleśnictw udało się między innymi:
- odnowić powierzchnie lasów  o powierzchni 35 000 ha
- wybudować  lub zmodernizować dojazdy pożarowe o długości 1240 km
- wybudowano lub zmodernizowano drogi ( Schemat I)- ok. 250 km

W zakresie wykorzystania środków z PROW liderem jest  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  w Olsztynie, która podpisała umowy na 71,5 mln zł. Na drugim miejscu jest RDLP we Wrocławiu – 70 mln zł, na trzecim RDLP w Katowicach – 47 mln zł.

Przyszła perspektywa
Dostępne projekty legislacji Unii Europejskiej w ramach realizacji Wspólnej polityki rolnej w latach 2014–2020 wskazują, że Komisja Europejska dopuszcza realizację działań wspierających  leśnictwo w ramach PROW.
Jednak to od państw członkowskich będzie zależało, czy zdecydują się na finansowanie działań związanych z lasami i prewencją w lasach. Kwestie wyboru poszczególnych instrumentów wsparcia w ramach programu będą zależały od przyjętych priorytetów i decyzji podjętych na szczeblu resortowym.