Wydawca treści Wydawca treści

Finansowanie wybranych działań w parkach narodowych ze środków funduszu leśnego

Finansowanie wybranych działań w parkach narodowych ze środków funduszu leśnego

Lasy Państwowe od kilku lat wspierają finansowo parki narodowe. Od 2016 r. na zlecenie Dyrektora Generalnego LP obsługą mechanizmu wsparcia i współpracą z parkami zajmuje się Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Środki pochodzą ze specjalnej puli, tzw. funduszu leśnego, utworzonego i zasilanego przez Lasy Państwowe na cele wyznaczone w ustawie o lasach.
Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)

Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)

W ciągu najbliższych sześciu lat kilkaset budynków administrowanych przez LP zostanie poddanych termomodernizacji. Pozwoli to nie tylko na obniżenie kosztów eksploatacji obiektów, lecz także na zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.