Wydawca treści

Wzór umowy o dofinansowanie ze środków funduszu leśnego na rok 2017

Poniżej znajduje się wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami na realizację działań w parkach narodowych finansowanych ze środków funduszu leśnego w 2017 r.

Materiały do pobrania


Aktualizacja zarządzenia Dyrektora Generalnego LP w sprawie finansowania parków narodowych

Poniżej znajdują się strategiczne dokumenty dotyczące finansowania niektórych działań parków narodowych ze środku funduszu leśnego.

Materiały do pobrania