Wydawca treści Wydawca treści

Aktualizacja zarządzenia Dyrektora Generalnego LP w sprawie finansowania parków narodowych

Poniżej znajdują się strategiczne dokumenty dotyczące finansowania niektórych działań parków narodowych ze środku funduszu leśnego.