Wydawca treści Wydawca treści

Pomoc Techniczna

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzysta aktualnie ze środków działania 10.1, oś priorytetowa X "Pomoc Techniczna", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0202/16-00 "Planu działań sektora środowisko na lata 2017-2018 CKPŚ".

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 945 000 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 2 503 250 zł.

Celem projektu jest sprawne i efektywne wsparcie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez CKPŚ.

Planowane efekty:

  • Utrzymanie niezbędnych warunków pracy, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu oraz potencjału CKPŚ realizującego projekt.
  •  Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników.
  •  Wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia.
  •  Skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.
     

**********************************************************************************

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizuje projekt pn. „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2019 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich nr POPT.01.01.00-00-0253/18 w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w ramach POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 4 655 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 956 750,00 zł
Planowanym efektem projektu jest utrzymanie warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia w CKPŚ.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2018 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich nr POPT.01.01.00-00-0195/18 w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w ramach POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 4 399 000 zł
Dofinansowanie z UE: 3 739 150 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymanie warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2017 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich nr POPT.01.01.00-00-0153/17 w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w ramach POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 4 320 000 zł
Dofinansowanie z UE: 3 672 000 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymanie warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2016 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich nr POPT.01.01.00-00-0103/16 w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w ramach POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 5 638 000 zł
Dofinansowanie z UE: 4 792 300 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymane warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.