Wydawca treści Wydawca treści

Planowane efekty

Rezultaty planowane do osiągnięcia w 2017 r. na poziomie projektu to:

  • ilość zmodernizowanych energetycznie budynków LP – 47 szt.
  • instalacje odnawialnych źródeł energii – 44 szt.
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej w zmodernizowanych budynkach – ok. 12 tys. GJ/rok

Powyższe wskaźniki dla lat 2018-2021 będą określane co roku po wyborze inwestycji do realizacji na dany rok.

Efekty modernizacji będą potwierdzane na podstawie audytów energetycznych ex-post lub świadectw charakterystyki energetycznej budynków.