Wydawca treści

NABORY WNIOSKÓW

31.03,2017 zakończył się nabór wniosków o przyznanie środków z funduszu leśnego na realizację inwestycji w ramach projektu rozwojowego LP „Termomodernizacja budynków PGL LP (…)" w 2018 r.

Do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wpłynęło łącznie 160 wniosków z prawie 100 jednostek Lasów Państwowych. Wnioskowana kwota z funduszu leśnego to ponad 33,4 mln zł.

Budżet przewidziany na realizację zadań w 2018 r. w ramach projektu to 20 mln zł. Kwota ta obejmuje również finansowanie kontynuacji inwestycji już realizowanych w 2017 r. (ok. 5 mln zł).

Wybór inwestycji do projektu na 2018 r. nastąpi do 30.06.2017.

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram naboru do projektu na 2019 r.:

 

Termin przyjmowania wniosków o przyznanie środków na realizację inwestycji – do 31.12.2017

Wybór inwestycji do projektu przez CKPŚ – do 31.03.2018

Uzgodnienie listy inwestycji z RDLP i Wydziałem Infrastruktury DGLP – 20.04.2018

Przedłożenie do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu LP listy inwestycji – do 30.04.2018