Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy w przypadku jednostek, które na etapie przygotowań do projektu unijnego (POIiŚ) przedłożyły audyt energetyczny do CKPŚ, istnieje konieczność jego ponownego przesłania w celu zgłoszenia inwestycji do projektu na 2018 r.?

Nie ma konieczności ponownego przekazywania audytu energetycznego do CKPŚ. Należy przesłać wyłącznie wniosek o przyznanie środków z funduszu leśnego. Natomiast, jeśli zaszła konieczność aktualizacji audytu, wówczas zaktualizowany audyt należy przekazać razem z wnioskiem.