Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy w załączniku nr 2 „Nakłady na środki trwałe w budowie” do wniosku o przyznanie środków z funduszu leśnego podać należy kwoty netto czy brutto?

W tabeli „Nakłady na środki trwałe w budowie" należy podać kwoty netto lub brutto, w zależności od tego, czy zgłaszająca jednostka posiada prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług, które podlegają rozrachunkom z funduszem leśnym. Kwoty te powinny być kompatybilne z podanymi we wniosku.