Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy w ramach projektu termomodernizacji można zachować w budynku istniejące źródło ciepła?

Nie ma przeciwwskazań do pozostawienia istniejącego źródła ciepła w planowanym do termomodernizacji budynku, o ile takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne pod względem ekonomiczno-technicznym, jak i uzyskanej efektywności energetycznej. Powinno to jednoznacznie wynikać ze wskazań audytu energetycznego.