Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy w przypadku zgłoszenia do projektu termomodernizacji budynku wykorzystywanego zarówno do celów gospodarki leśnej, jak i celów innych niż działalność gospodarcza, zostanie przyznane dofinansowanie w kwocie netto czy brutto?

W przypadku obiektu wykorzystywanego zarówno do celów gospodarki leśnej, jak i innych celów, jednostka ma możliwość do częściowego odliczenia podatku VAT od towarów i usług. Zgodnie z zasadami projektu jednostki LP, którym przysługuje prawo do odliczenia części, bądź całości podatku VAT, mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie netto na wykonanie zadań związanych z modernizacją energetyczną budynku, wymienionych w audycie energetycznym. Dotyczy to kosztów poniesionych na modernizację całego obiektu.