Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy w przypadku montażu instalacji OZE w budynku leśniczówki z kancelarią, dobór jej powinien obejmować całość obiektu, bez rozdzielania na część mieszkalną i użytkową?

Tak, dobór parametrów instalacji OZE powinien obejmować całość budynku, chyba, że z założenia instalacja ma służyć tylko jednej z części obiektu.