Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy w przypadku jednostek, którym przysługuje prawo do odliczenia części, bądź całości podatku VAT, kwota podana w pkt. 6 („Wnioskowana wartość inwestycji do sfinansowania w ramach projektu rozwojowego w roku planu”) i 7 („Wnioskowana całkowita wartość inwestycji do sfinansowania w ramach projektu rozwojowego”) wniosku o przyznanie środków funduszu leśnego będzie identyczna?

Jednostki LP, którym przysługuje prawo do odliczenia części  bądź całości podatku VAT, mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie netto i taka kwota powinna zostać podana we wniosku o przyznanie środków funduszu leśnego.

Dla jednostek, które planują zakończyć realizację inwestycji w 2018 roku, kwota uwzględniona w pkt. 6 będzie identyczna z kwotą podaną w pkt. 7.

Przy założeniu, że jednostka planuje realizację inwestycji w roku 2018, z kontynuacją w latach kolejnych, w pkt. 6 powinna zostać wpisana kwota przeznaczona na realizację zadań w roku 2018, natomiast w pkt. 7 - kwota całkowita na wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań w ramach modernizacji budynku, zgodnie z założeniami audytu energetycznego.