Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy w projekcie termomodernizacji możliwe są inwestycje zakładające wyłącznie instalację OZE?

Celem przedmiotowego projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków. Zapotrzebowanie na instalację OZE powinno wynikać jednoznacznie ze wskazania wariantu optymalnego audytu ex-ante budynku, w którym zostanie zdefiniowany najbardziej optymalny zakres modernizacji energetycznej budynku pod względem ekonomiczno-technicznym. Konieczne jest również zapewnienie minimum 25% oszczędności energii końcowej w każdym z budynków, co przy zainstalowaniu jedynie instalacji OZE może być niewystarczające.