Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy rodzaj i parametry instalacje OZE powinny być tak dobierane, aby wyprodukowana energia elektryczna/cieplna została zagospodarowana w całości w ramach objętego termomodernizacją budynku?

Zastosowanie i dobór wielkości instalacji OZE muszą zostać określone na etapie wykonywania audytu energetycznego, na podstawie analizy bilansu energetycznego, tak, aby zapewniać możliwość efektywnego wykorzystania całości energii wytwarzanej z tej instalacji w budynku. Można rozważać oddawanie do sieci energetycznej nadwyżek wyprodukowanej energii, ale jedynie po wykazaniu ekonomicznej opłacalności takiego działania.