Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy w przypadku zgłaszania do przedmiotowego projektu kilku budynków należy wypełnić wniosek o przyznanie środków z funduszu leśnego dla każdego obiektu z osobna?

Wniosek powinien zostać wypełniony dla każdego budynku z osobna.

Złożenie wniosku na kilka obiektów jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy jednostka planuje zgłoszenie zespołu budynków, których modernizacja objęta będzie jednym zadaniem inwestycyjnym (np. oprócz termomodernizacji budynków planowana będzie również modernizacja kotłowni lokalnej, która ogrzewa sąsiadujące ze sobą budynki). W takim wypadku, weryfikacji podlegać będzie całe zadanie inwestycyjne.