Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy instalacja OZE - panele fotowoltaiczne – może zostać zamontowana na budynku sąsiednim nie objętym termomodernizacją lub samostojąco (np. jako wiata nad samochodami na parkingu – inwestycja wraz z konstrukcją, dach z paneli) i wytwarzać energie elektryczną którą, będzie można zagospodarować w całości w ramach jednego licznika (np. kilka budynków i oświetlenie zewnętrzne placu)?

Ulokowanie odnawialnych źródeł energii zależy od możliwości technicznych, w tym także od usytuowania budynku względem kierunków świata (odpowiednie nasłonecznienie). Jeśli w audycie energetycznym zostanie określony uzasadniony brak możliwości usytuowania na  modernizowanym budynku, a wskazany będzie montaż np.  na budynku obok, to nie zostanie  to zakwestionowane. Jednakże energia produkowana z ogniw fotowoltaicznych powinna być wykorzystywana na potrzeby budynku, a nie na przyległą mu infrastrukturę.

Można ewentualnie dokonać podziału procentowego wykorzystania na potrzeby budynku i pozostałe. Wówczas koszt instalacji takich ogniw powinien zostać proporcjonalnie podzielony. Część wykorzystywana na inne potrzeby nie będzie finansowania w ramach projektu.