Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Co decyduje o spełnianiu przez budynek będący w zarządzie PGL LP warunku niezbędności dla prowadzenia gospodarki leśnej?

Przyznanie dla danego obiektu statusu, jako niezbędnego dla prowadzenia gospodarki leśnej, dokonują jednostki LP w oparciu o aktualnie funkcjonujące zasady formalne oraz panujące uwarunkowania lokalne. Dla budynków mieszkalnych należy uwzględnić założenia polityki mieszkaniowej Lasów Państwowych (z uwzględnieniem „Wytycznych do Zaktualizowanych Polityk Mieszkaniowych PGL LP na lata 2016-2030") dla danej jednostki.

Wskazane jest również, aby dla danego zadania inwestycyjnego wykazać wysoką priorytetowość (wartość „TAK" dla atrybutu „PRIORYTET" w SILP). Przedstawiona niezbędność powinna zostać potwierdzona przez właściwą rdLP w postaci opinii zawartej we wniosku o przyznanie środków z funduszu leśnego w ramach projektu.