Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy sformułowanie użyte w kryteriach punktowych efektywność energetyczna inwestycji znaczy to samo, co określenie zapisane w audycie roczne procentowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię?

W ramach kryterium zwiększenia efektywności energetycznej będzie oceniane zmniejszenie zużycia energii końcowej, planowane do osiągniecia w ramach inwestycji. Nie jest ono jednoznaczne z rocznym procentowym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię, wskazanym w karcie audytu, gdyż dodatkowo uwzględnia zużycie energii na oświetlenie i instalacje chłodzące (jeśli takie w budynku występują).

Zmniejszenie zużycia energii końcowej było (we wcześniej przygotowanych audytach) i będzie (dla nowo przygotowywanych) dodatkowo wyliczane przez audytora.

Wynik powinien być uwzględniony w tabeli dodatkowej pod kartą audytu (tabela „Dodatkowe wymagania inwestora" w pkt 2.11. opracowania „Zakres oraz zasady wykonania audytów energetycznych", które zostało dołączone do pisma ws. naboru.