Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Jakie koszty w projekcie termomodernizacji mogą podlegać finansowaniu z funduszu leśnego?

Finansowaniu z funduszu leśnego podlegać mogą wyłącznie koszty zadań związanych z modernizacją energetyczną budynków, które zostały wskazane w audycie energetycznym ex ante. Możliwe jest pokrycie 100% kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją energetyczną budynku, w tym instalacji wraz z montażem. 

Natomiast pozostałe koszty obejmujące:

  • prace dodatkowe niezwiązane z modernizacją energetyczną budynków (tj. rozbudowy, przebudowy, adaptacje, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, itp.),
  • opracowanie kosztorysów, projektów i dokumentacji,
  • koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz ewentualnych ekspertyz,
  • nadzór budowlany/inwestorski,
  • inne prace nieokreślone w audycie energetycznym,

pokryte powinny być ze środków własnych jednostek LP.

W szczególnych wypadkach, za zgodą DGLP, możliwe będzie sfinansowanie niektórych ww. dodatkowych kosztów związanych z realizacją inwestycji.