Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Jakie warunki wstępne musi spełniać inwestycja, aby mogła być uwzględniona w naborze do projektu termomodernizacji na 2018 r.?

Pierwszym warunkiem wstępnym, jaki musi spełniać inwestycja, aby mogła być uwzględniona w naborze do projektu termomodernizacji na 2018 r., jest posiadanie dokumentacji definiującej zakres modernizacji energetycznej budynku. Wiąże się to z koniecznością przedstawienia audytu energetycznego, w którym zdefiniowany będzie najbardziej optymalny zakres modernizacji energetycznej budynku pod względem ekonomiczno-technicznym.

Drugim warunkiem jest ujęcie przez jednostkę LP inwestycji w wieloletnich planach inwestycyjnych.

Trzeci warunek to zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizowanego budynku o minimum 25% w wyniku realizacji inwestycji. Będzie on weryfikowany na podstawie przedłożonego audytu energetycznego budynku.