Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

Czy do projektu można zgłaszać budynki mieszkalne nadleśniczych?

Do projektu termomodernizacji kwalifikują się budynki posiadające status obiektu niezbędnego dla prowadzenia gospodarki leśnej. W przypadku budynków mieszkalnych uwzględniane powinny być również założenia polityki mieszkaniowej Lasów Państwowych dla danej jednostki. Ocena niezbędności powinna być oparta o aktualnie funkcjonujące zasady formalne oraz panujące uwarunkowania lokalne.

Mając na uwadze aktualne uwarunkowania prawne, nie ma formalnych przeszkód w zgłoszeniu do projektu budynku o takiej funkcji, gdyż uznawany jest on jako niezbędny.