Nabór 2017 Nabór 2017

3. Prezentacje ze spotkania, które odbyło się 8 marca

Poniżej umieszczono prezentacje pracowników CKPŚ do pobrania, wygłoszone podczas spotkania w dniu 8 marca 2017r. w DGLP dla przedstawicieli parków narodowych:


2. Informacja przekazana pocztą elektroniczną do wszystkich parków narodowych w dniu 20.02.2017r.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie działań realizowanych w parkach narodowych z funduszu leśnego, uprzejmie proszę o przesłanie na adres parki@ckps.lasy.gov.pl listy osób, które z ramienia parku narodowego będą upoważnione do wprowadzania danych do elektronicznego formularza wniosków. Wskazanym przez park osobom, które były już zarejestrowane w systemie naboru wniosków w ubiegłym roku, CKPŚ odblokuje możliwość wprowadzania danych do nowego systemu bez dodatkowej rejestracji. Osoby nowe, przed rozpoczęciem pracy z systemem, będą musiały zarejestrować się na stronie http://parki.ckps.lasy.gov.pl

Aby uniknąć wglądu we wnioski przez osoby niepowołane, CKPŚ nie będzie aktywował dostępu do systemu osobom, które nie zostaną wskazane przez park jako osoby upoważnione.

Ponadto, w związku z planowanym na dzień 8 marca br. spotkaniem dotyczącym naboru wniosków, proszę o zgłaszanie do dnia 3 marca br. pytań dotyczących zakresu merytorycznego nowych wniosków. Pytania prosimy kierować pocztą elektroniczną na ww. adres. Wcześniejsza znajomość Państwa wątpliwości pozwoli nam lepiej przygotować się planowanego spotkania i usprawni proces naboru i oceny wniosków.


1. Wystartował nabór wniosków o dofinansowanie ze środków funduszu leśnego dla parków narodowych.

W tym roku parki mogą ubiegać się aż o 70 mln zł.

17 lutego br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zaprosił parki narodowe do złożenia wniosków o sfinansowanie niektórych działań ze środków funduszu leśnego. Decyzja DGLP wynika z realizacji postanowień Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 5 z dnia 10.02.2017 w sprawie finansowania niektórych działań parków narodowych ze środków związanych z funduszem leśnym.
 
Wnioski będzie można składać, korzystając z elektronicznego systemu obsługi wniosków. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Projekty Rozwojowe LP.
 
Wnioski należy składać od 20.02.2017 do 24.03.2017.