Kontakt Kontakt

Siedziba Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
(22) 318 70 22, (22) 318 70 82
(22) 318 70 98

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

Godziny pracy sekretariatu  730-1630

NIP 7010041263

REGON 140-738-585

Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
22 318 70 22
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Lasów Państwowych
Beata Grabska
22 318 70 82
Zastępca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej
Anna Miodek
22 318 70 82

Pion Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Aneta Ryniewicz-Gromek
Główny Księgowy, Kierownik Działu Księgowości i Kadr
Tel.: 22 318 70 66
Michał Kaczorek
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel.: 22 318 70 95
Anna Krasoń
Kierownik Działu Informacji i Promocji
Tel.: 22 318 70 23
Krzysztof Rychlik
Kierownik Działu Planowania
Tel.: 22 318 70 87
Przemysław Kostrzewski
Kierownik Działu Logistyki
Tel.: 22 318 70 57
Marcin Wilk
Stanowisko ds. Informatyki
Tel.: 22 318 70 34
Anna Majda
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Tel.: 22 318 70 46
Delfina Mulawa, Anna Bogusz
Radcy Prawni
Tel.: 22 318 70 48
Karolina Kawczyńska
Kierownik Zespołu ds. Parków Narodowych
Tel.: 22 318 70 30

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Projektów LP

Marta Kucharz
Kierownik Zespołu Projektów Małej Retencji
Tel.: 22 318 70 72
Iwona Barszcz
Kierownik Zespołu Projektu Przeciwpożarowego
Tel.: 22 11 33 554
Aneta Rychlicka
Kierownik Zespołu Projektu Ochrony Przyrody
Tel.: 22 318 70 53
Joanna Giża
Kierownik Zespołu Finansowego Projektów LP
Tel.: 22 318 70 39
Jarosław Kowalczyk, Małgorzata Patalong
Stanowisko ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Tel.: 22 113 35 63
Szymon Radosz
Stanowisko ds. Trwałości Projektów
Tel.: 22 318 70 60

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej

Karolina Paulewicz-Bazała
Kierownik Działu Wdrażania
Tel.: 22 318 70 54
Magdalena Chełstowska
Kierownik Działu Kontroli
Tel.: 22 318 70 90
Małgorzata Kozłowska
Kierownik Działu Finansowego
Tel.: 22 318 70 44
Bożena Wojtyra
Stanowisko ds. Pomocy Technicznej
Tel.: 22 318 70 37