Kontakt Kontakt

Siedziba Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
(22) 318 70 22, (22) 318 70 82
(22) 318 70 98

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

Godziny pracy sekretariatu  730-1630

NIP 7010041263

REGON 140-738-585

Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Magdalena Bukowska
22 318 70 22
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Lasów Państwowych
Beata Grabska
22 318 70 82
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
Marcin Gołębiowski
22 318 70 82
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej
Małgorzata Kozłowska
22 318 70 82

Pion Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Dorota Zawistowska
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Tel.: 22 318 70 26
Jakub Szkopowicz
Kierownik Działu Organizacji i Kontroli Wewnętrznej
Tel.: 22 318 70 44
Michał Kaczorek
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel.: 22 318 70 95
Anna Krasoń
Kierownik Działu Informacji i Promocji
Tel.: 22 318 70 23
Przemysław Kostrzewski
Kierownik Działu Logistyki
Tel.: 22 318 70 57
Marcin Wilk
Stanowisko ds. Informatyki
Tel.: 22 318 70 34
Anna Majda
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Tel.: 22 318 70 46
Krzysztof Rychlik
Stanowisko ds. Planowania, Raportowania i Analiz
Tel.: 22 318 70 87
Delfina Mulawa
Radca Prawny
Tel.: 22 318 70 48
Aneta Ryniewicz-Gromek
Główna Księgowa
Tel.: 22 318 70 66
Joanna Szawaryn
Kierownik Działu Księgowości
Tel.: 22 318 70 36

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Projektów LP

Marta Kucharz
p.o. Kierownika Zespołu Projektów Małej Retencji
Tel.: 22 318 70 72
Iwona Barszcz
Kierownik Zespołu Projektu Przeciwpożarowego
Tel.: 22 11 33 554
Aneta Rychlicka
Kierownik Zespołu Projektu Ochrony Przyrody
Tel.: 22 318 70 53
Joanna Giża
p.o. Kierownika Zespołu Finansowego Projektów LP
Tel.: 22 318 70 39
Jarosław Kowalczyk
Stanowisko ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Tel.: 22 113 35 63

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Sylwia Studzińska
Kierownik Zespołu Projektu Termomodernizacji
Tel.: 22 318 70 33
Karolina Kawczyńska
Kierownik Zespołu ds. Parków Narodowych
Tel.: 22 318 70 30
Adam Sikora
Kierownik Zespołu Rozwoju i Innowacji
Tel.: 22 318 70 88

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej

Karolina Paulewicz-Bazała
Kierownik Działu Wdrażania
Tel.: 22 318 70 54
Magdalena Chełstowska
Kierownik Działu Kontroli
Tel.: 22 318 70 90
Magdalena Pawlik
p.o. Kierownika Działu Finansowego
Tel.: 22 113 35 58
Bożena Wojtyra
Stanowisko ds. Pomocy Technicznej
Tel.: 22 318 70 37