Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki konkursu nr 2.4.1/2/2016 Część I, II i III

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało pierwszą i drugą część listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.4.1/2/2016 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzone projekty dotyczą podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Listy oraz skład Komisji Oceny Projektów (KOP) można pobrać z poniższych załączników:

Materiały do pobrania