Zatwierdzone listy projektów (4) wybranych do dofinansowania

Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listę projektów (część 1, 2, 3 i 4) wybranych do dofinansowania złożonych w ramach naboru nr 2.4.1/1/2017 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzona lista projektów wybranych do dofinansowania dotyczy podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Listę można pobrać z poniższego załącznika.