Zatwierdzenie zaktualizowanej listy rankingowej

Ministerstwo Środowiska zatwierdziło zaktualizowaną listę rankingową projektów ocenionych w ramach naboru nr 2.4.1/1/2017 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzona zaktualizowana lista rankingowa projektów dotyczy podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Listę można pobrać z poniższego załącznika.

 

Materiały do pobrania