Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki konkursu nr 2.4.1/1/2016

Lista rankingowa w konkursie 2.4.1/1/2016 została zatwierdzona przez Ministerstwo Środowiska. Decyzją Ministerstwa alokacja na konkurs została zwiększona z 80 000 000,000 zł na 82 095 236,00 zł, dzięki czemu ostatni projekt na liście podstawowej uzyskuje maksymalny poziom dofinansowania UE.

Ponadto w związku z powstałymi oszczędnościami w działaniu 2.4 istnieje możliwość ponownego zwiększenia alokacji na przedmiotowy konkurs. Biorąc powyższe pod uwagę Ministerstwo Środowiska poleciło skierowanie wszystkich projektów z listy rezerwowej do oceny merytorycznej II stopnia.