Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki konkursu nr 2.4.1/1/2016 Część I, II, III

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało pierwszą, drugą i trzecią część listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.4.1/1/2016 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzone projekty dotyczą podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Listy można pobrać z poniższych załączników:

 

Materiały do pobrania