Wydawca treści Wydawca treści

Akceptacja listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej dla konkursu 2.4.1/1/2016.

Zatwierdzone projekty dotyczą podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 
Listę można pobrać z poniższego załącznika.