Komunikaty Komunikaty

Komunikat nr 7/2016 - W sprawie spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z reprezentantami rad naukowych parków narodowych.

Odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z reprezentantami rad naukowych parków narodowych.

26 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z reprezentantami rad naukowych parków narodowych.

Na spotkaniu przekazano informację odnośnie do sposobu wypełnienia ankiet oceny wniosków. Przedstawiciele rad naukowych parków narodowych zostali poproszeni o ich wypełnienie w terminie do 13 maja br.

Wypełnienie ankiet oceny jest dobrowolne.

Prezentacja wygłoszona podczas spotkania została umieszczona poniżej.