Komunikaty Komunikaty

Komunikat 9/2016 - W sprawie akceptacji przez Ministerstwo Środowiska pakietu działań objętych finansowaniem z funduszu leśnego.

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało pakiet działań objętych finansowaniem z funduszu leśnego.

Z przyjemnością informujemy, że pakiet działań do objęcia finansowaniem z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym w parkach narodowych w 2016 roku został zaakceptowany przez Ministerstwo Środowiska. W ciągu najbliższych dni Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyda decyzję zarządczą zatwierdzającą pakiet, co umożliwi podpisanie z Państwem umów o dofinansowanie działań, przedstawionych w projektach.
 
Jeszcze w tym tygodniu wzorem lat ubiegłych zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną propozycje umów z prośbą o weryfikację pod kątem zgodności danych oraz wskazanie kwoty deklarowanej zaliczki (wyliczonej zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych) oraz o podanie numeru oprocentowanego konta zaliczkowego.