Komunikaty Komunikaty

KOMUNIKAT 6/2018 W sprawie zatwierdzenia pakietu działań do objęcia finansowaniem

Informujemy, iż w dniu 28.06.2018r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał Decyzję nr 138 w sprawie zatwierdzenia pakietu działań do objęcia finansowaniem ze środków związanych z funduszem leśnym w parkach narodowych w 2018 roku.

Podział dostępnej w roku bieżącym puli środków w wysokości 70 mln zł kształtuje się zatem następująco: 

  1. Działania ochronne realizowane metodami gospodarki leśnej: 46 000 000,00 zł
  2. Badania naukowe: 5 500 000,00 zł
  3. Inne działania: 18 500 000,00 zł

W dniu 29.06 br. do przedstawicieli parków narodowych została przekazana informacja o działaniach objętych finansowaniem. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie gotowości do realizacji przez Państwa działań zakwalifikowanych do finansowania ze środków funduszu leśnego w 2018 r.

 

Informujemy także, iż zgodnie z § 13 ust.3 Zarządzenia nr 37 z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniającego Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2018 r.

 „Decyzja zarządcza, o której mowa w ust. 2 stanowi źródło informacji o zapewnieniu przez Lasy Państwowe środków na sfinansowanie lub współfinansowanie działań ujętych w pakiecie działań wskazanych w tejże decyzji.”