Komunikaty Komunikaty

Komunikat 20/2017 Szkolenie w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

19 września br. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się szkolenie dla przedstawicieli parków narodowych na temat rozliczenia umów o dofinansowanie z funduszu leśnego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 23 parków narodowych. Uczestnikom szkolenia przedstawiono 4 bloki tematyczne. Omówiono i wyjaśniono zapisy umów o dofinansowanie, przedstawiono zasady kontroli terenowych, sposoby wykonania sprawozdań oraz wyjaśniono metody korzystania z platformy wymiany danych.