Komunikaty Komunikaty

Komunikat 2/2018 Ogłoszenie o naborze

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP) ogłasza nabór wniosków mających na celu sfinansowanie (współfinansowanie) ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań prowadzonych w parkach narodowych w 2018 r.

Wnioski należy składać w terminie od 25 stycznia 2018 r. do 22 lutego 2018 r. do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) wypełniając elektroniczny formularz "wniosku o sfinansowanie" znajdujący się na stronie CKPŚ w zakładce Projekty strategiczne LP - Wsparcie LP dla parków narodowych. Równolegle z wypełnieniem elektronicznego wniosku należy przesyłać wersję analogową do DGLP za pośrednictwem CKPŚ opatrzoną podpisami upoważnionych osób.

W przypadku pytań związanych z procedurą składania wniosków prosimy o kontakt z Panią Karoliną Kawczyńską, e-mail: karolina.kawczynska@ckps.lasy.gov.pl.